Geschiedenis eerste vondst ooit Wespendief-broedsel in de Wassenaarse Duinen 2007..(Pretpark Duinrel)
-Noël Aarts heeft het gerucht de wereld in geholpen dat onderstaande foto's gemaakt zouden zijn met behulp van 'zware klimijzers'.
Alle foto's zijn met 100% garantie en optisch bewijsbaar vanaf de grond gemaakt. Dit met minimale verstoring en mét toestemming
van Duinrel. D
e veiligheid van de broedsels komt altijd op de eerste plaats!


Het koppel was al bekend sinds 2005, maar het zou nog tot 2007 duren voordat ik de uiteindelijke broedplaats kon traceren.

13 Augustus 2007 : De vogels geven het nest prijs, eerder ingetekende vluchtlijnen op google-maps bleken 100% juist. 
De uiteindelijke locatie vlakbij de 'Splash' was dusdanig onwaarschijnlijk, dat daar ten onrechte niet werd gezocht.
-Het enige jong is hier zo'n 33 dagen oud..:

13 Augustus 2007

17 Augustus : Slechts 4 dagen later toont de jonge vogel wat meer van zichzelf....:Leeftijd rond de 37 dagen.....:20 Augustus : Zo'n 40 dagen oud en min of meer vliegvlug....:...maar het blijft voorlopig nog bij wat klauterwerk in de nestboom....:

Klauteren...

...en vleugeloefeningen :24 Augustus : leeftijd ongeveer 44 dagen...:

1 September : Dit is de laatste foto die van het jong werd gemaakt. Leeftijd zo'n 50 dagen :In het jaar 2008 werd het nest gekaapt door een Buizerd, maar in 2009 was het opnieuw in gebruik door de Wespen.
Er werden toen 2 choco's grootgebracht, enkele foto's :

Het Wespennest in 2009!

Jong spelend met lege raat...:Raat-resten worden maar zelden gevonden omdat ze snel verweren tijdens buien...:Takkelingen...:20 Augustus : Eerste vlucht rond het nestbos...:


Bijna gereed voor de reis naar Afrika...De jonge vogels zullen daar ook hun eerste zomer doorbrengen :24 Augustus : De jongen maken steeds meer verkennende uitstapjes door het nestbos : Spiedend naar Vlinders en kruipend spul..:


Bodem-onderzoek....:


-Hieronder (vlinder) foto's-video's van de adulten, dit betreffen beelden van verschilende jaren.
Het mannetje is een zeer herkenbare zogenaamde 'lichte Tijger' :

De Lichte tijger in 2007

De lichte Tijger tijdens het vlinderen :


Zij-aanzicht vlinderen : Aan het eind van een opwaartse glijvlucht wordt 4-10 keer 'gewappert'.
-Tijdens kilometers lange rondvluchten kan dit 25x worden herhaald (eigen waarneming). Meijendel is het enige gebied in Nederland waar dit gedrag met enige regelmaat op foto en video wordt vastgelegd. Zelfs op Europese schaal zijn er vrijwel geen beelden van te vinden. : Bij frontaal aanzicht is te zien dat de vleugeltoppen elkaar raken tijdens het 'wapperen' : 

Tijgermans vlinderend in 2007

Tijgermans tijdens een onderonsje met een jonge Havik....:De lichteTijger in seizoen 2009 :Tijger-vluchtmontage...:Het wijfje van de Lichte Tijger op een foto van 2006 :
-Ook toen werd er geen nest gevonden, maar het transporteren van een raat is veelzeggend....:

Wijfje van de lichte tijger in 2006 :

Seizoen 2006 was haar staart er zeer slecht aan toe, slechts 1 pen heeft de oorspronkelijke lengte :De vogel is mogelijk tijdens graafwerkzaamheden besprongen door een roofdier..:
Let op dat de raat zeer strak onder de staart wordt gehouden. In het veld is het vaak amper waarneembaar :Nogmaals het wijfje tijdens een voedseltransport

Wespwijfje augustus 2006

Het wijfje op 11 Juni 2007 : Dit broedseizoen zag haar staart er stukken beter uit....: De Lichte Tijger (R) tijdens een vreedzaam samenzijn met een ander vast mannetje in het gebied.
--Deze vogel zou later bekend komen te staan als 'Staartmans' en gaf zijn broedsel in 2010 prijs in de vallei Meijendel.

Tijgerman en Staartmans in 2007

De Lichte Tijger op een foto van 3 Augustus 2009. Er loopt een verse pen uit..:Het wijfje op 5 Augustus 2007 tijdens het transport van een raat. Van grote afstand is de platte schijf maar amper zichtbaar. 
-Een Zwarte Kraai speelt voor plaaggeest :7 Augustus : Een montage van de Lichte Tijger tijdens voedseltransporten :
De vogel verdween een paar keer in een bosje om een groot Wespennest in delen uit te graven.
Dit was slechts enkele dagen voordat het 2007-nest werd gevonden.....:


Voedseltransport augustus 2007

-Bijlage 1 : Video van het vlinderen. Dit gedrag is in Nederland nog niet eerder vastgelegd.
-Filmpje van Mei 2011 :-Bijlage 2 : Een filmpje van de Lichte Tijger en zijn wijfje uit 2005 : Er werden toen meerdere voedselvluchten gezien, maar een nest werd niet gevonden. Het mannetje is o.a met een kikker te zien, en het wijfje draagt een raat. Boven open duin verschijnt een jonge Wespendief. Tevens zijn er enkele korte beelden van het Boomvalkbroedsel 2005 te zien. Het zou de laatste nestpoging zijn voor het gebied, en het enige jong werd kort na het uitvliegen door een Havik geslagen :Bijlage 3 : De fraaie 'zang' der Wespendieven. De vogels zijn de Wielewalen onder de roofvogels.
Opname gemaakt in de Duivenvoordse polder :

  

Bijlage 4 : Eerdere onwaarschijnlijke en onmogelijke claims van Wespendiefbroedsels in de Wassenaarse Duinen :

1. Ecologische Atlas van de Nederlandse Roofvogels blz. 63 : 'In 1992 werd een waarschijnlijk broedgeval vastgesteld
in de duinen bij Wassenaar'.
(H. van der M.) Uit het 'waarschijnlijk' valt op te maken dat er twijfel is, en er zijn
verder geen details, foto's of nestboom bekend.

2. Op de site van Vogelwerkgroep Meijendel lezen we het volgende : 'De Wespendief werd eind juni 2005 met twee vliegvlugge jongen gezien'. 'Het was de eerste melding van een mogelijk broedgeval in Meijendel'....Deze waarneming kan uiteraard naar het rijk der fabelen, eind juni zijn jonge Wespendieven hooguit 10-15 dagen oud. Pas in de eerste dagen van Augustus kunnen ze 'vliegvlug' worden waargenomen. Het gebrek aan kennis binnen algemene Vogelwerkgroepen betreffende de broedbiologie van roofvogels is opvallend.