De geschoten McH-Slechtvalk
 
                                                  De Haagse Vogelbescherming is volledig de weg kwijt...:


-Als het tijd is voor publiciteit, dan schreeuwt deze Vereniging moord en brand als er een paar struiken
in een'vogelloos' stadsplantsoentje worden gesnoeid....


Ze lopen minder hard als er eind 2012 een geschoten Slechtvalk wordt binnengebracht bij Vogelasiel 'De Wulp':                    

12 December 2012 : De dierenambulance vindt een gewonde Slechtvalk aan de rand van winkelcentrum Leidschenhage.
Ze leveren de vogel af bij het asiel van de Haagsche Vogelbescherming, waar wordt geconstateerd dat de Valk geschoten is. 

Bij een gebroken spaakbeen wordt 1 kogeltje verwijdert, en op een rontgenfoto zijn maar liefst 7 andere
korrels zichtbaar. Verwijderen hiervan zou meer schade aanrichten dan goed doen, en daarom wordt besloten om ze te laten zitten.

15 Februari : De Valk is na zo'n 2 maanden opgeknapt, maar moet voor verdere revalidatie naar een
gespecialiseerde opvang in Zundert. Voor vertrek uit het asiel wordt de vogel zoals gebruikelijk eerst nog geringd door een Vogelringer.

Deze HvB-Vogelringer plaatst die avond foto's van de vogel op zijn blog met het volgende bijschrift : 
'This bird has been shot!'
Dat de vogelringer deze info ter plaatse van de Asiel-leiding heeft ontvangen mag duidelijk zijn.
Op last van hogerhand moet de blogger deze informatie enkele dagen later verwijderen.

24 Februari : Naar aanleiding van een tip bereiken bovenstaande feiten de beheerder van deze site.
Al gauw blijkt dat er van dit strafbare feit geen aangifte is gedaan door de Haagsche Vogelbescherming.

26 Februari : Alle commotie rondom de Valk is inmiddels ook doorgedrongen tot de HvB, maar die geven geen reactie.

12 Maart : Nu pas verschijnt er een 'Sprookje' op de site van de Haagse Vogelbescherming waar ze verklaren dat de vogel
volgens ''experts''(F.H.?) elders tijdens de reis naar Nederland geschoten zou zijn, en al maandenlang rondvloog
met de hagelkorrels.

Hoe de vogel de inslag van het schot heeft weten te doorstaan krijgen we niet te horen..(Fysiek onmogelijk voor roofvogels)
De verklaring is uiteraard volledig in tegenspraak met de eerder genoemde feiten. 

Het wordt pas echt pijnlijk voor de Haagse Vogelbescherming als later uit Recherche-onderzoek blijkt dat er op
12 December 2 jachtploegen in de Duivenvoordse Polder zijn geweest! Toevallig het belangrijkste verblijfsgebied
van de betreffende Valk... 


Een filmpje van de McH-Slechtvalk-Overwinteraar in betere tijden....(Oktober 2012) De McH Slechtvalk....Naast deze zetel op het Ziekenhuis, werd er ook gebruik gemaakt van
de hoogspanningsmasten nummers 8 en 10 aan de rand van de Duivenvoordse polder. 
 
        
 
De Valk is waarschijnlijk geschoten in 'De Duivenvoordse Polder' (Grootste deel eigendom Staatsbosbeheer). Het is alleen maar toegankelijk
voor Jagers, slechts een zeer klein deel is opengesteld voor
het publiek (Zie omlijnde route Laarzenbos). Op de kaart zijn de belangrijkste
uitkijkposten van de
Valk aangegeven in groen. Na op 12 December aangeschoten te zijn, moet de vogel kans hebben gezien om
'stuurloos' uit de polder over het spoor te vluchten. Hierna moet hij
uiteindelijk uitgeput zijn neergestort op zo'n 500 meter afstand
van het ziekenhuis :
Het McH Antoniushove vlakbij de Duivenvoordse Polder...: 
De Haagse Vogelbescherming heeft nog nooit bezwaar gemaakt tegen de ellendige jacht in het gebied op Eenden, Duiven en Hazen..
'Wettelijk toegestaan, dus niets aan te doen'....Ze vergeten echter dat het gebied het laatste restje natuur betreft tussen Wassenaar, 
Den Haag en leidschendam, en het gaat hier bovendien uitsluitend om plezierjacht :

 
 

   

 

 
---