Artikel in 'Argus', het blad van de Faunabescherming n.a.v mijn ervaringen op Landgoed 'de Horsten' in de vorige eeuw.
Betreft roofvogelvervolging aldaar, en het zonder nuttig doel kappen van de meeste naaldhoutpercelen.
Geen enkele plaatselijke groenclub had destijds belangstelling voor e.e.a. 
Het gebied is dan ook Koninklijk bezit, en dat verklaart veel :

-De merkwaardige ontbossing gaat heden ten dagen nog steeds door-
-Het artikel verscheen oorspronkelijk in de Haagsche Courant na een interview met Marc Konijn :